Lietuvos akušerių ir ginekologų draugijos žurnalas gydytojams akušeriams ginekologams, neonatologams, akušerėms ir besidomintiems moters ir vaiko sveikatos priežiūra.


Žurnalo leidėjų tikslas – skatinti specialistų, dirbančių moters sveikatos apsaugos srityje, profesinį tobulėjimą, plėtoti akušerijos ir ginekologijos mokslą bei akademinę discipliną, propaguoti mokslo duomenimis pagrįstą mediciną tobulinant moters sveikatos priežiūrą, gerinti visuomenės sveikatą.


Žurnalas leidžiamas kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėnesiais.