Naujagimio kraujotakos pokyčiai sisteminės infekcijos metu

  • Aušrinė Pliauckienė VU MF Klinikinės medicinos instituto Vaikų ligų klinika
  • Arūnas Liubšys VU MF Klinikinės medicinos instituto Vaikų ligų klinika
  • Vytautas Usonis VU MF Klinikinės medicinos instituto Vaikų ligų klinika
Reikšminiai žodžiai: naujagimio kraujotaka, neinvazinė širdies veiklos ir kraujotakos stebėsena, USCOM, naujagimio sepsis

Santrauka

Tyrimo tikslas. Įvertinti sepsiu sergančių naujagimių sisteminės kraujotakos ypatybes, jos pokyčius ligos pradžioje ir vėlesniu metu, pasitelkus neinvazinį širdies darbo ir kraujotakos vertinimo monitorių USCOM. Tyrimo metodai. Biomedicininiame tyrime dalyvavo 32 įvairaus gestacinio amžiaus naujagimiai, kuriems Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Neonatologijos centre buvo įtarta arba patvirtinta sisteminė infekcija. Jiems kraujotakos vertinimas USCOM monitoriumi buvo atliekamas iki specifinio gydymo pradžios ir vėliau. Diagnozei patvirtinti buvo atliekami laboratoriniai bakteriologiniai tyrimai. Surinkti duomenys analizuoti naudojant „IBM SPSS“ ir „MS Office Excel“ programų paketus. Nustatant statistiškai reikšmingus grupių skirtumus, taikytas chi kvadrato (x2) testas arba tikslusis Fišerio kriterijus. Statistiškai patikimais laikyti rezultatai, kai p<0,05. Rezultatai. Laboratoriškai sisteminės infekcijos diagnozė buvo pavirtinta 59,4 proc. pacientų. Analizuojant pagrindinius jų sisteminę kraujotaką rodančių rodiklių duomenis ligos pradžioje, buvo nustatyti širdies ir kraujagyslių būklės nuokrypiai nuo normos. Išvados. Naujagimių sepsį lydi hemodinaminiai pokyčiai, kuriuos tiek ligos pradžioje, tiek ir jos metu galima nustatyti, pasitelkus neinvazinį širdies darbo ir kraujotakos vertinimo monitorių USCOM.

Publikuotas
2021-07-01
Sekcija
Moksliniai darbai