Išnešiotų naujagimių gimimo svorio ir ūgio pokyčiai dviejų dešimtmečių laikotarpiu

  • Eglė Radzevičiūtė LSMU MA Medicinos fakultetas
  • Viktorija Tarasevičienė LSMU MA Akušerijos ir ginekologijos klinika
Reikšminiai žodžiai: išnešiotas naujagimis, gimimo svoris, ūgis, procentilių lentelės

Santrauka

Tyrimo tikslas. Išanalizuoti išnešiotų vienvaisių naujagimių gimimo svorius ir ūgius pagal nėštumo laiką savaitėmis bei palyginti jų pokyčius per 20 metų. Tyrimo medžiaga ir metodai. Retrospektyviai išnagrinėti 2018 m. kovo 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose (toliau – Kauno klinikos) 37–41 nėštumo savaitėmis iš vienvaisių nėštumų gimusių naujagimių ūgiai ir svoriai bei sudarytos procentilių lentelės pagal nėštumo laiką. Duomenys palyginti su kontroline grupe (2004 m. G. Mečėjaus publikuotomis vienvaisio nėštumo Lietuvos naujagimių fizinio brandumo lentelėmis). Rezultatai. Iš viso išnagrinėti 250 naujagimių duomenys. Statistiškai patikimo skirtumo tarp vidutinio moteriškosios ir vyriškosios lyčių naujagimių svorių ir ūgių negauta. Tiriamųjų grupėje rastas abiejų lyčių 3 ir 5, taip pat moteriškosios lyties 10 procentilio 37, 38 ir 39 nėštumo savaitę, vyriškosios lyties 37 nėštumo savaitę svorių padidėjimas. 90 procentilio svoris buvo mažesnis moteriškosios lyties naujagimių 40 ir 41 nėštumo savaitę bei vyriškosios lyties naujagimių 39 ir 40 nėštumo savaitę. Išvados. Abiejų lyčių naujagimių svorių ir ūgių pokyčiai nežymūs, tačiau gali būti pakankamai reikšmingi diagnozuojant vaisiaus augimo sulėtėjimą ir vaisiaus makrosomiją. Tam, kad būtų galima sudaryti naujas Lietuvos naujagimių svorio ir ūgio procentilių lenteles, reikėtų ištirti visos Lietuvos naujagimius.

Publikuotas
2021-06-22
Sekcija
Moksliniai darbai