Mėnesinis šeimos gydytojų kolegijos žurnalas šeimos gydytojams ir ketinantiems jais tapti.

Žurnalo leidėjų tikslas – skatinti šeimos ir kitų gydytojų, dirbančių pirminės sveikatos priežiūros grandyje, nuolatinį tobulėjimą, plėtoti šeimos mediciną kaip specialybę ir akademinę discipliną, kartu gerinti pirminės sveikatos  priežiūros paslaugų kokybę ir gyventojų sveikatą.