VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS
LEONAS VALIUS****, prof. dr., LSMU


REDAKTORIAI
VALDONĖ VALIENĖ*, LSMU
GEDIMINAS URBONAS****, dr., LSMU
KONSULTANTAI IR ATSAKINGI UŽ
STRAIPSNIŲ RECENZAVIMĄ
GEDIMINAS RAILA***, dr., LSMU
LEONAS VALIUS****, prof. dr., LSMU


REDAKCINĖ KOLEGIJA
KĘSTUTIS ADAMONIS*, prof. dr., LSMU
VIRGINIJA ADOMAITIENĖ*, doc. dr., LSMU
ALFREDAS BAGDONAS*, doc. dr., LSMU
IDA LISECKIENĖ*, doc. dr., LSMU
VIDMANTAS BARAUSKAS*, prof. dr., LSMU
ALGIDAS BASEVIČIUS*, prof. dr., LSMU
ALA BAUBINIENĖ*, prof. habil. dr., LSMU
ANTANAS GARMUS*, prof. habil. dr. Teismo medicininių tyrimų biuras
VILIUS GRABAUSKAS*, prof. habil. dr., LSMU
AUKSĖ DOMEIKIENĖ*, doc. dr., LSMU
FUAT GÜRKAN*, dr., Dicle medicinos universitetas, Turkija
ELONA JUOZAITYTĖ*, prof. dr., LSMU
ARNOLDAS JURGUTIS****, prof. dr., Klaipėdos universitetas
RAMUNĖ KALĖDIENĖ****, prof. habil. dr., LSMU
LINA JARUŠEVIČIENĖ****, prof. dr., LSMU
ISMAIL HAMDI KARA*, prof. dr., Dicle medicinos universitetas, Turkija
GINTAUTAS KAZANAVIČIUS*, prof. habil. dr.
RIMANTAS KĖVALAS*, prof. dr., LSMU
RIČARDAS KUBILIUS***, prof. habil. dr., LSMU
LIMAS KUPČINSKAS*, prof. habil. dr., LSMU Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas
ALVYDAS LAIŠKONIS*, prof. habil. dr.
GIEDRA LEVINIENĖ*, doc. dr., LSMU
KĘSTUTIS MALAKAUSKAS*, prof. dr.
RŪTA NADIŠAUSKIENĖ*, prof. dr., LSMU
ALVYDAS PAUNKSNIS*, prof. habil. dr., LSMU
DAINIUS PAVALKIS*, prof. dr., LSMU
ALENAS PAVILANIS*, prof. dr., Monrealio universitetas
EMILIS SUBATA*, doc. dr., Vilniaus narkologijos centras
VIRGILIJUS ULOZA*, prof. habil. dr., LSMU
NERIJA VAIČIENĖ*, prof. dr., LSMU
SKAIDRA VALIUKEVIČIENĖ*, prof. dr., LSMU
APOLINARAS ZABORSKIS****, prof. habil. dr., LSMU
REMIGIJUS ŽALIŪNAS*, prof. habil. dr., LSMU Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas
KRISTIJONAS VALIUS, VDU*****


Mokslo kryptys:
* medicina
** biologija
*** stomatologija
**** visuomenės sveikata
*****sveikatos apsaugos ekonomika