Paauglių save žalojantis elgesys. Literatūros apžvalga

  • Dalius Klimavičius LSMU MA Psichiatrijos klinika
  • Toma Ciganienė LSMU MA Psichiatrijos klinika
Reikšminiai žodžiai: nesuicidinis savęs žalojimas`, paaugliai, literatūros apžvalga

Santrauka

Paauglių save žalojantis elgesys yra paplitusi, tačiau retai aptariama visuomenės sveikatos problema. Išskiriamos dvi save žalojančių paauglių grupės: mėginantys žudytis ir nesuicidiškai save žalojantys, kurie nesiekia mirties. Šioje literatūros apžvalgoje analizuota pastaroji paauglių grupė. Metodika. Remdamiesi 2016–2021 m. tyrimais, publikuotais „PubMed“, atlikome literatūros analizę, kurios tikslas – apžvelgti nesuicidinio savęs žalojimo paplitimą, priežastis, rizikos veiksnius, diagnostiką, gydymą bei ryšį su suicidiniu elgesiu. Rezultatai. Iš viso buvo identifikuota 913 straipsnių, iš kurių, pritaikius įtraukimo ir atmetimo kriterijus, į apžvalgą buvo įtrauktas 21 straipsnis. Išvados. Savęs sužalojimas yra aktuali, daugialypė problema, kuri tarp paauglių tampa vis dažnesnė. Todėl didėja poreikis nuolat gerinti specialistų, dirbančių su jaunais žmonėmis, žinias apie minėtą elgesį.

Publikuotas
2021-10-18
Sekcija
Šeimos gydytojo studijos