Dauginio ligotumo pacientų gydymo našta. Sisteminė literatūros apžvalga

  • Olga Vasiliauskienė LSMU MA Šeimos medicinos klinika
  • Simona Bielskutė LSMU Medicinos akademija
  • Ieva Rutkauskaitė LSMU Medicinos akademija
  • Dovydas Vasiliauskas Trinity universitetas (Teksasas, JAV)
Reikšminiai žodžiai: dauginis ligotumas, gydymo našta, pirminė sveikatos priežiūros sistema

Santrauka

Dauginis ligotumas – tai dviejų arba daugiau lėtinių ligų pasireiškimas. Literatūroje rašoma, jog lėtinėmis ligomis serga daugiau nei 40 proc. pasaulio gyventojų, o dauginį ligotumą turi apie 23 proc. gyventojų. Gydant šias lėtines ligas, iššūkis yra ne tik pirminės sveikatos priežiūros specialistui, bet ir pačiam pacientui. Šio straipsnio tikslas – apžvelgti ir išanalizuoti užsienyje publikuotus mokslinius straipsnius, kuriuose buvo analizuojamas dauginis ligotumas bei patiriama gydymo našta. Duomenys buvo renkami „PubMed“, „GoogleScholar“, „UpToDate“ duomenų bazėse. Vartojami reikšminiai žodžiai: multimorbidity, treatment burden, primary health system. Atrinkti ir išanalizuoti šeši straipsniai anglų kalba. Analizės rezultatai parodė, jog gydymo naštą patiria tiek pacientai, tiek sveikatos priežiūros specialistai. Dauginio ligotumo pacientų priežiūra# reikalauja iš sveikatos priežiūros specialisto papildomo darbo laiko, konsultacijų ir išteklių. Polifarmacija – našta tiek gydytojui, tiek pacientui dėl vaistų tarpusavio sąveikos, nepageidaujamų reakcijų ir šalutinio poveikio, gydymas dažnai neatitinka pacientų prioritetų. Dažni vizitai sveikatos priežiūros įstaigose išryškina pacientų socialines problemas. Pacientai su dauginiu ligotumu prasčiau vertina savo gyvenimo kokybę, dažniau turi psichologinių problemų, dėl sumažėjusio darbingumo menkesnė jų finansinė padėtis,

Publikuotas
2021-10-18
Sekcija
Šeimos gydytojo studijos