Endometrioidinė cista kiaušidėje: supiktybėjimo galimybės

  • Gabrielė Baltrūnaitė LSMU MA Medicinos fakultetas
  • Benita Žemgulytė LSMU MA Medicinos fakultetas
  • Sonata Barilienė LSMU MA Akušerijos ir ginekologijos klinika
Reikšminiai žodžiai: endometriozė, endometrioma, suvėžėjimas, endometrioidinė adenokarcinoma, menopauzė, su endometrioze susijęs kiaušidžių vėžys

Santrauka

Tyrimo tikslas. Apžvelgti endometrioidinės cistos kiaušidėje supiktybėjimo galimybes ir endometriozės sukelto kiaušidžių vėžio pagrindinius diagnostinius aspektus, turinčius įtakos klinikinėje praktikoje. Tyrimo metodai. Klinikinio atvejo pristatymas ir „Pubmed“, „SpringerLink“, „ScienceDirect“, „BMJ“ žurnalo ir kitose duomenų bazėse nuo 2020 m. lapkričio mėn. iki 2021 m. vasario mėn. publikuotų mokslinių tyrimų apie endometriomos suvėžėjimo riziką, rizikos veiksnius, diagnostiką ir prevenciją, siekiant išvengti suvėžėjimo, analizė. Rezultatai. Išanalizuota 30 literatūros šaltinių, šansų santykis endometriomai supiktybėti svyruoja nuo 1,34 iki 2,56. Endometriomas tikslingiausia stebėti ne trumpiau nei 10 metų po endometriozės nustatymo, siekiant išvengti supiktybėjimo. Menopauzės laikotarpiu endometriomos turi didesnę suvėžėjimo riziką. Išvada. Endometriomos reikalauja atidžios stebėsenos ir laiku priimto sprendimo chirurginei intervencijai, nes turi supiktybėjimo riziką.

 

Publikuotas
2021-03-25
Sekcija
Profesinis tobulėjimas